حوزه انتخابیه ارومیه یکی از حوزه‌های استان آذربایجان غربی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت ارومیه شامل شهرستان ارومیه با بخش های شهر ارومیه، مرکزی، صومای برادوست، انزل، سیلوانه و نازلو می‌باشد.
حوزه انتخاباتی ارومیه با جمعیتی بالغ بر ۱,۰۴۰,۵۶۵ نفر ۳ کرس از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است. انتخابات مجلس 98

+ نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن 1398 ساعت 23:4 توسط بدون نظر

حوزه انتخابیه کرمانشاه یکی از حوزه‌های استان کرمانشاه  برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت کرمانشاه شامل شهرستان کرمانشاه با بخش های بخش مرکزی، بخش فیروزآباد، بخش ماهیدشت و بخش کوزران می باشد.
حوزه انتخاباتی کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر ۱,۰۸۳,۸۳۳ نفر ۳ کرسی از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است. انتخابات مجلس 98

+ نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن 1398 ساعت 22:52 توسط بدون نظر

حوزه انتخابیه قم تنها حوزه انتخاباتی‌ استان قم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت قم شامل شهرستان قم با بخش های مرکزی، جعفرآباد، بخش خلجستان، بخش نوفل لوشاتو، بخش سلفچگان می باشد.
حوزه انتخاباتی قم با جمعیتی بالغ بر ۱,۲۹۲,۲۸۳ نفر ۳ کرسی از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است. انتخابات مجلس 98 از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است.

+ نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن 1398 ساعت 22:48 توسط بدون نظر

حوزه انتخابیه اهواز و باوی و حمیدیه و کارون یکی از حوزه های استان خوزستانبرای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت اهواز شامل شهرستان های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون می باشد.
حوزه انتخاباتی اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با جمعیتی بالغ بر ۱,۵۵۸,۷۰۹ نفر ۳ کرسی از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است. انتخابات مجلس 98

+ نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن 1398 ساعت 22:42 توسط بدون نظر

حوزه انتخابیه شیراز یکی از حوزه‌های استان فارس برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت شیراز شامل شهرستان شیراز با بخش های شهر شیراز، مرکزی، ارژن، زرقان می‌باشد.
حوزه انتخاباتی شیراز با جمعیتی بالغ بر ۱,۸۶۹,۰۰۱ نفر ۴ کرسی  از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است. انتخابات مجلس 98

+ نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن 1398 ساعت 22:38 توسط بدون نظر